Drenaż ogrodu

Ogrody to nasza specjalność

Drenaż ma wiele możliwości zastosowań. Począwszy od odwodnienia, które polega na wymianie gleby, a skończywszy na znacznie większej skali prac, do których warto wynająć specjalistów.
Gdy mamy w planach drenaż na całej działce, warto pomyśleć o tym jeszcze przed założeniem ogrodu i sianiem trawnika.

Przy zakładaniu odwodnienia możemy zastosować drenaż powierzchniowy. Polega on na usunięciu górnej warstwy ziemi i, zamiast niej, uzupełnieniu luki żwirem lub keramzytem. Pod materiał drenujący dajemy geowłókninę. Dzięki temu wodą będzie szybko przesiąkać do drenażu, a potem do gruntu właściwego, natomiast cząstki gleby nie będą przepuszczane, co zapobiegnie zapadaniu się gruntu. Rośliny otrzymają wodę do rozwoju a jednocześnie nie będzie ona zalegać na powierzchni. Takie rozwiązanie stosujemy, gdy problem z nadmiarem wody występuje na małym obszarze działki.

Większym przedsięwzięciem jest drenaż podpowierzchniowy (podziemny). Jest to cały system sieci sączków rur drenarskich, które znajdują się pod ziemią. Powstałe rowy wypełnione są żwirem i piaskiem, a woda odprowadzana jest do specjalnego zbiornika. Może on znajdować się na lub pod powierzchnią ziemi. Prace te prowadzone są w ogrodzie, gdzie problem z wodą pojawia się w większej ilości gleby.